Auditors love Models

Na de sessies met de auditors van het Ministerie van Financien zijn we gaan zitten om na te denken over een verdieping na de basis cursus Tijd voor Tekenen. De logische vervolg stap na de basis cursus is het gebruik van je nieuwe skill in de praktijk. De vorm is echter voor iedereen verschillend. Sommige gebruiken de nieuwe kennis om anderen uit te nodigen bij te dragen aan het in kaart brengen van complexe situaties. Andere gaan meteen aan de gang met het maken van posters en visuele aantekeningen voor zichzelf. Waar de ADR en Visually yours samen op uit kwamen door na te denken over een duurzame manier van het gebruik van visualisaties in de Auditor wereld was het “Uit de mouw kunnen schudden” van denkmodellen.

IMG_9181

Op basis van dit inzicht hebben we een dag samen gezeten om te kijken welke modellen nu van belang zijn in contact met de klant. Hoe neem je iemand mee? Hoe breng je een situatie snel in kaart en stel je vragen via je model? De deelnemers van eerdere cursussen op Financien kwamen bijeen bij het CAOP Om vanuit verschillende hoeken en expertisen te kijken naar denkmodellen. Door deze te oogsten en met elkaar te bespreken leren ze van elkaar en hoe je deze denkmodellen kan inzetten samen met of bij de klant.

Uiteindelijk was deze sessie dag een start van het blootleggen van bekende denkmodellen. De eindbeelden vormen een begin van een manier waarop we samen kennis kunnen vertalen naar beeld. De resultaten kunnen weer worden gedeeld met andere medewerkers.

Weer een stapje dichterbij het verspreiden van een visuele werk cultuur.